Chiêm ngưỡng cẩu 3200 tấn có trụ xoay cố định

Chiêm ngưỡng cẩu 3200 tấn có trụ xoay cố định

Video chi tiết lắp ráp  cẩu 3200 tấn có trụ xoay cố đinh. Cẩu được xử dụng tại các cảng biển, nhà máy đóng tàu. Cẩu chỉ có thể xoay 360 độ quanh trụ cố định. Không thể di chuyển.

Video cẩu 3200 tấn

Leave a Reply

Your email address will not be published.