XE CẨU KHÁNH HÒA

  • Địadchỉ : Thôn Võ Cạnh – Đại Lộ Võ Nguyên Giáp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.
  • Điện thoại: (0258)2222.012 – 0768.24 24 24
  • Email: dichvuanda@gmail.com
  • Website : www.xecaukhanhhoa.com
  • Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH ANDA
  • Địa chỉ văn phòng: Số 15 đường Vĩnh Thái, Tp Nha Trang.
  • Hotline: 0768.24 24 24 – 0965789248
  • Điện thoại: (0258)389.5.389 – (0258).2222.012
  • Email: dichvuanda@gmail.com
  • Website: www.taxitainhatrang.com