Chi tiết quá trình lắp đặt cẩu bánh xích 1250 tấn

Chi tiết quá trình lắp đặt cẩu bánh xích 1250 tấn

Vi deo chi tiết quá trình lắp đặt cẩu bánh xích 1250 tấn của nước ngoài. Cầu bánh xích này có thể vươn cao đến 210m theo thông số kỹ thuật nhà sản xuất đưa ra.

Leave a Reply

Your email address will not be published.