Cho thuê đầu kéo moóc sàn chuyên chở máy móc công trình
Bài viết

Cho thuê đầu kéo moóc sàn chuyên chở máy móc công trình

Ngoài cung cấp xe cẩu và dịch vụ vận tải cẩu công ty ANDA còn cung cấp xe đầu kéo mooc sàn để chuyên chở máy móc và vật liệu xây dựng có khối lượng và kích thước lớn. Xe đầu kéo mooc lùn dùng để chở máy múc, cẩu bánh xích các loại máy...