Trung chuyển hàng hóa bằng xe cẩu thùng nhỏ
Bài viết

Trung chuyển hàng hóa bằng xe cẩu thùng nhỏ

Hàng hóa nặng, cồng kềnh vào thành phố Nha Trang là một khó khăn không hề nhỏ cho doanh nghiệp vận tải cũng như các doanh nghiệp cung cấp vật liệu, trang thiết bị máy móc. Hiện tại đến 98% các tuyến đường tại Tp Nha Trang Khánh Hòa đều cấm tải dưới 1,5 tấn...